Tại FWD, việc bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi thu thập mọi dữ liệu một cách hợp pháp và công bằng và chỉ sử dụng chúng theo như bạn chấp thuận. Xin hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân với sự tôn trọng và cẩn trọng cao nhất.

error: Protected