Bảo Hiểm Ung Thư, Sản Phẩm Bảo Hiểm FWD

FWD CARE Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo FWD

Khi đã có kế hoạch bảo vệ sẵn sàng, ngay cả rủi ro bệnh hiểm nghèo cũng không thể khiến bạn chùn bước. Vững tin bứt phá mỗi ngày vì những lo nghĩ về tài chính đã có gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo FWD san sẻ

? FWD CARE Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Luôn chủ động để tự tin bứt phá. Cuộc sống là hành trình với nhiều điều thú vị bên cạnh những thử thách bất ngờ. Khi đã có kế hoạch bảo vệ sẵn sàng, bạn thỏa sức tận hưởng trọn vẹn những điều tuyệt vời sắp tới.

FWD CARE Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo – giải pháp hỗ trợ tài chính bảo vệ nhiều lần trước rủi ro bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu. Bạn hãy vững tin để bứt phá xa hơn mỗi ngày vì những lo nghĩ về tài chính đã được FWD san sẻ.

☑ Thông tin bạn cần biết

Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc thời hạn của sản phẩm bổ trợ: 70 tuổi

☑ Nét chính của sản phẩm

➡️ Bảo vệ trước 80 bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu

✔ Chi trả 50% Số tiền bảo hiểm đối với Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu (33 bệnh).

✔ Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm đối với Bệnh hiểm nghèo (47 bệnh).

➡️ Bảo vệ nhiều lần trong suốt thời hạn hợp đồng

✔ Chi trả quyền lợi 2 lần cho 2 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu khác loại.

Tiếp tục chi trả quyền lợi khi mắc Bệnh hiểm nghèo.

➡️ Gia tăng quyền lợi bảo vệ cho bệnh ung thư

Chi trả thêm 50% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp bệnh ung thư giai đoạn sau thuộc 1 trong các bệnh ung thư phổ biến theo giới tính:

  • Nam: Ung thư gan, Ung thư phổi, Ung thư dạ dày.
  • Nữ: Ung thư vú, Ung thư cổ tử cung, Ung thư tử cung.

? Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo FWD

☑ Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu

Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bất kỳ Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu nào thuộc danh sách Bệnh hiểm nghèo tại phụ lục phía dưới cùng. Công ty sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu.

Quyền lợi này sẽ được chi trả tối đa 2 lần với điều kiện Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần thứ 2. Khác Loại bệnh hiểm nghèo với Bệnh hiểmnghèo giai đoạn đầu đã được Công ty chấp thuận chi trả trước đó.

☑ Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bất kỳ một Bệnh hiểm nghèo nào thuộc danh sách Bệnh hiểm nghèo tại Danh sách Bệnh hiểm nghèo đính kèm Quy tắc và Điều khoản phía bên dưới. Công ty FWD sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm.

Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo thuộc cùng Loại bệnh hiểm nghèo đã được chi trả cho Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu, Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo sẽ trừ đi Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu đã chi trả trước đó.

☑ Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sau

Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh Ung thư giai đoạn sau thuộc danh sách Bệnh hiểm nghèo đính kèm Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bổ trợ này. Công ty sẽ chi trả thêm 20% Số tiền bảo hiểm khi Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo cho bệnh Ung thư giai đoạn sau theo Điều 1.2 được Công ty chấp thuận chi trả.

? Thủ tục làm FWD bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

? Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ nộp cho Công ty các giấy tờ để yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm tương ứng như sau:

◼️ Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã được điền thông tin đầy đủ và chính xác theo mẫu của Công ty; và
◼️ Các chứng từ liên quan đến việc chẩn đoán và điều trị Bệnh hiểm nghèo đáp ứng các điều kiện tại Danh sách Bệnh hiểm nghèo bên dưới của Sản phẩm FWD Bảo hiểm bảo trợ bệnh hiểm nghèo này: Giấy ra viện (nếu có), giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có). Tóm tắt hồ sơ bệnh án được Bệnh viện cấp hợp lệ có đầy đủ thông tin về chẩn đoán, kết quả giải phẫu bệnh lý. Kết quả giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa cấp Tỉnh hoặc Thành phố; và
◼️ Các chứng từ khác, nếu có, bao gồm: Kết luận điều tra, biên bản tai nạn giao thông. Hoặc biên bản hiện trường được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp Tai nạn. Các chứng từ liên quan đến thanh toán sẽ được Công ty lưu giữ để làm căn cứ giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Trong trường hợp có bất đồng về kết quả chẩn đoán Bệnh hiểm nghèo. Công ty có quyền yêu cầu Người được bảo hiểm tiến hành xét nghiệm y khoa tại Bệnh viện độc lập theo thỏa thuận giữa Công ty và Bên mua bảo hiểm. Công ty và Bên mua bảo hiểm phải tuân theo kết quả cuối cùng này. Tất cả chi phí khám y khoa do Công ty yêu cầu trong trường hợp có bất đồng sẽ do Công ty chịu.

? Thời hạn nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

◼️ Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cần thông báo cho Công ty về sự kiện bảo hiểm ngay khi có thể.

◼️ Thời hạn nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tối đa là 12 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo. Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng được Công ty chấp thuận.

◼️ Kể từ khi nhận hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ. Công ty có trách nhiệm xem xét, giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm trong thời hạn 30 ngày.

☑ Thông tin thêm & quy tắc, điều khoản bảo hiểm bệnh hiểm nghèo FWD

⏹ Tổng quyền lợi chi trả tối đa lên đến 150% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm mắc Bệnh hiểm nghèo,.

⏹ Tổng quyền lợi chi trả tối đa lên đến 200% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo là ung thư giai đoạn sau phổ biến theo giới tính.

Quy tắc và Điều kiện FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Danh sách 80 bệnh hiểm nghèo

? FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Trên hành trình hướng tới những dự định & ấp ủ cho tương lai. Bạn sẽ không bao giờ ngừng lại & luôn luôn nỗ lực để bứt phá. Hãy để công ty bảo hiểm FWD giúp bạn đảm bảo chặng đường phía trước, không bị gián đoạn ngay cả khi rủi ro xảy tới.

mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo fwd

FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo – giải pháp hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng bảo hiểm. Giúp bạn có thể an tâm trước những rủi ro cho sức khỏe. Khi những lo nghĩ về tài chính đã được san sẻ, bạn tự tin vượt qua mọi thử thách. FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo – Thêm san sẻ, thêm an tâm sống đầy.

☑ Thông tin bạn cần biết

Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi

Tuổi tối đa kết thúc thời hạn của sản phẩm bổ trợ: 70 tuổi

☑ Nét chính của sản phẩm

FWD thay Khách hàng đóng toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai. Khi Người được bảo hiểm mắc 1 trong 45 Bệnh hiểm nghèo.

bảo hiểm toàn diện bệnh hiểm nghèo

☑ Thông tin thêm

Quy tắc & Điều kiện FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
Danh sách bệnh hiểm nghèo

Bài viết liên quan

Có nên mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo?

Nên hay không nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Rate this post
error: Protected