Bảo Hiểm Gia Đình, Sản Phẩm Bảo Hiểm FWD

[Gói Tiết Kiệm] FWD Con vươn xa – Bảo hiểm giáo dục cho con trẻ

FWD Con vươn xa – Bảo hiểm giáo dục

Khi độc thân, bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và mọi thử thách.  Khi mới lập gia đình, bạn hào hứng với cuộc sống mới cùng người bạn đời  Khi trở thành cha mẹ, bạn thận trọng hơn vì nhiều kế hoạch cần thực hiện cho tương lai của con. Với FWD Con vươn xa – bảo hiểm giáo dục mới, con bạn sẽ luôn vững bước trong tương lai và bạn sẽ luôn được an tâm tận hưởng cuộc sống nhiều màu sắc cùng con.

☑ Quyền lợi cộng thêm

⏹ Phần thưởng khuyến khích thành tích học tập xuất sắc của con
⏹ Bảo vệ tiếp nối dành cho con: đảm bảo con được tham gia một hợp đồng bảo hiểm mới trong tương lai mà không cần bằng chứng về sức khỏe.

bảo hiểm fwd con vươn xa 2.0

 

☑ Quyền lợi chính của sản phẩm bảo hiểm giáo dục

✩ Quyền lợi tiền mặt mỗi 2 năm ngay từ năm thứ 2.

✩ Quỹ bảo hiểm giáo dục cho con được đảm bảo 150% Số tiền bảo hiểm (STBH)

✩ Lãi tích lũy trong suốt thời hạn hợp đồng.

☑ Minh họa quyền lợi

 

bảo hiểm fwd con vươn xa 2.0

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm FWD Con Vươn Xa

➡️ Quyền lợi tiết kiệm

✓ Quyền lợi tiền mặt định kỳ đảm bảo:

Công ty sẽ chi trả 2% Số tiền bảo hiểm Con Vươn Xa FWD vào Ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 2 và các Ngày kỷ niệm hợp đồng mỗi 2 năm sau đó như minh họa chi tiết tại bên dưới.

✓ Quyền lợi học vấn đảm bảo:

Có 2 lựa chọn để nhận Quyền lợi học vấn đảm bảo như sau:

• Lựa chọn 1: Nhận định kỳ: Vào mỗi Ngày kỉ niệm hợp đồng của 5 năm cuối cùng của Hợp đồng bảo hiểm Con Vươn Xa của FWD này, Công ty sẽ chi trả 30% Số tiền bảo hiểm.

sản phẩm Con Vươn Xa của FWD

• Lựa chọn 2: Nhận một lần: Vào Ngày đáo hạn hợp đồng, Công ty sẽ chi trả 150% Số tiền bảo hiểm gói bảo hiểm Con Vươn Xa của FWD. Trong Thời hạn cân nhắc, Bên mua bảo hiểm được thay đổi lựa chọn chi trả Quyền lợi học vấn đảm bảo.

✓ Quyền lợi hưởng lãi từ Hợp đồng bảo hiểm:

Gồm Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng được tính bằng tỷ lệ phần trăm Số tiền sản phẩm Con Vươn Xa FWD và chi trả cùng với Quyền lợi học vấn được đảm bảo.

➡️ Quyền lợi bảo vệ

✔ Quyền lợi trường hợp Bệnh hiểm nghèo (Ung thư, Đột quỵ, Nhồi máu cơ tim):

Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong các Bệnh hiểm nghèo, Công ty sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm.

✔ Quyền lợi trường hợp Thương tật toàn bộ & vĩnh viễn:

Nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ & vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả 150% Số tiền bảo hiểm và tất cả các Quyền lợi bảo vệ sẽ chấm dứt.

✔ Quyền lợi trường hợp tử vong:

Nếu Người được bảo hiểm tử vong và trước đó chưa có yêu cầu chi trả Quyền lợi trường hợp Thương tật toàn bộ & vĩnh viễn. Công ty sẽ chi trả 150% Số tiền bảo hiểm trường hợp tử vong không do Tai nạn hoặc 300% Số tiền bảo hiểm trường hợp tử vong do Tai nạn.

✔ Khi một trong các Quyền lợi bảo vệ đã được chấp thuận chi trả:

Bên mua bảo hiểm sẽ không cần tiếp tục đóng Phí bảo hiểm còn lại của sản phẩm này kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Các Quyền lợi tiết kiệm trên đây vẫn đảm bảo được chi trả trong tương lai.

✔ Khi Quyền lợi trường hợp TTTBVV hoặc tử vong được chi trả:

Công ty sẽ khấu trừ Quyền lợi trường hợp Bệnh hiểm nghèo đã được chi trả trước đó, nếu có.

➡️ Quyền lợi cộng thêm

✵ Quyền lợi học sinh giỏi quốc gia:

Công ty sẽ chi trả 20% Số tiền bảo hiểm Con Vươn Xa FWD. Nhưng không vượt quá 100 triệu đồng nếu Người thụ hưởng quyền lợi này đạt 1 trong 3 giải cao nhất (Nhất, Nhì, Ba) của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức và công nhận.

✵ Quyền lợi đảm bảo phát hành hợp đồng:

Trong vòng 6 tháng kể từ khi Hợp đồng bảo hiểm này đáo hạn, Người thụ hưởng quyền lợi này sẽ được quyền tham gia hợp đồng bảo hiểm mới với Số tiền bảo hiểm tối đa bằng 2 lần Số tiền bảo hiểm ban đầu của Hợp đồng bảo hiểm này mà không cần bằng chứng về sức khỏe.

Điều khoản loại trừ gói bảo hiểm FWD Con Vươn Xa

➡️ Công ty sẽ không chi trả Quyền lợi bảo vệ theo Điều 4.2 nếu sự kiện bảo hiểm Con Vươn Xa được gây ra do bất kỳ nguyên nhân nào sau đây:

Tự tử hay tự gây thương tích cho bản thân của Người được bảo hiểm FWD Con Vươn Xa dù trong tình trạng tỉnh táo hoặc mất trí, trong thời hạn 24 tháng. Tính từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau.

Hành vi vi phạm pháp luật của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm. Trong trường hợp có hơn một Người thụ hưởng, và một hoặc một số người trong số đó cố ý gây ra hành vi vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm. Công ty vẫn trả quyền lợi bảo hiểm cho những Người thụ hưởng khác theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà Bên mua bảo hiểm FWD Con Vươn Xa chỉ định trong Hợp đồng bảo hiểm.

gói bảo hiểm Con Vươn Xa WD

Các sự kiện gây tổn thất lớn bao gồm chiến tranh (dù có tuyên bố hay không tuyên bố), xâm lược, các hoạt động khủng bố, nổi loạn, bạo loạn, bạo động, cách mạng, nội chiến hoặc bất kỳ hoạt động hiếu chiến nào; Phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ.

➡️ Trường hợp Người được bảo hiểm mắc Bệnh hiểm nghèo hoặc bị TTTBVV thuộc điều khoản loại trừ

Nếu Bên mua bảo hiểm vẫn tiếp tục đóng Phí bảo hiểm sản phẩm Con Vươn Xa của FWD. Để duy trì Hợp đồng bảo hiểm và tiếp tục được bảo hiểm cho các trường hợp không thuộc điều khoản loại trừ, Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực theo Quy tắc và Điều khoản này.

Nếu Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, Công ty sẽ hoàn trả giá trị nào lớn hơn của: Giá trị hoàn lại tính đến thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm; hoặc tất cả phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi. Sau khi khấu trừ chi phí khám, xét nghiệm y khoa và (các) Khoản nợ, nếu có.

➡️ Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong thuộc điều khoản loại trừ

Nếu Người được bảo hiểm tử vong trong Thời hạn đóng phí: Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt và Công ty sẽ hoàn trả giá trị nào lớn hơn của: Giá trị hoàn lại tính đến thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm; hoặc tất cả phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi. Sau khi khấu trừ chi phí khám, xét nghiệm y khoa và (các) Khoản nợ, nếu có.

Nếu Người được bảo hiểm tử vong trong thời gian chi trả Quyền lợi học vấn đảm bảo theo Điều 4.1.2, các Quyền lợi tiết kiệm theo Điều 4.1 và Quyền lợi cộng thêm theo Điều 4.3 sẽ vẫn được đảm bảo chi trả trong tương lai.

Thủ tục và thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm FWD Con Vươn Xa

➡️ Bên mua bảo hiểm là cá nhân:

☑ Quyền lợi tử vong:

✏ Người thụ hưởng;
✏ Người thừa kế của Người thụ hưởng, nếu Người thụ hưởng tử vong;
✏ Bên mua bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp của Bên mua gói bảo hiểm Con Vươn Xa của FWD, nếu không có Người thụ hưởng.

☑ Các Quyền lợi khác (Trường hợp Người được bảo hiểm còn sống):

✏ Bên mua bảo hiểm;
✏ Người thụ hưởng, nếu Bên mua bảo hiểm có chỉ định Người thụ hưởng và Bên mua bảo hiểm tử vong;
✏ Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm, nếu Bên mua bảo hiểm không chỉ định Người thụ hưởng hoặc Người thụ hưởng và Bên mua bảo hiểm tử vong.

➡️ Bên mua bảo hiểm FWD Con Vươn Xa là tổ chức:

✏ Người thụ hưởng;
✏ Người thừa kế của Người thụ hưởng, nếu Người thụ hưởng tử vong;
✏ Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm, nếu Hợp đồng bảo hiểm không chỉ định Người thụ hưởng;
✏ Bên mua bảo hiểm.

Thời hạn nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Thời hạn tối đa là 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng được Công ty chấp thuận.

Quy tắc và điều khoản bảo hiểm giáo dục hỗn hợp nâng cao chi tiết

Click -> https://bit.ly/2OcKn7U

Bài viết liên quan

Vì sao bạn nên mua bảo hiểm giáo dục cho cho con?
Tìm mua bảo hiểm cho con là đúng đắn hay là nhất thời?
Gửi tiền tiết kiệm hay mua bảo hiểm cho con?

Rate this post
error: Protected