Bảo Vệ Sức Khỏe, Sản Phẩm Bảo Hiểm FWD

Bảo hiểm tai nạn FWD

Tự tin khám phá những cuộc phiêu lưu ý nghĩa, vì bạn đã có FWD bảo vệ trước những tai nạn bất ngờ. Giờ đây, bạn luôn sẵn sàng cho những niềm vui bất tận phía trước với gói sản phẩm FWD CARE Bảo hiểm tai nạn.

FWD CARE Bảo hiểm tai nạn

Cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn cho những ai biết “kiến tạo” những điều bình thường thành những gì đặc biệt. Bạn đã sẵn sàng mở ra vô vàn trải nghiệm ấy cho chính mình? Bảo hiểm tai nạn FWD – Tự tin khác biệt, sống trọn niềm vui.

Hãy để giải pháp hỗ trợ tài chính FWD CARE Bảo hiểm tai nạn đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá cuộc sống, cho bạn thoải mái ngẫu hứng “hết công suất” từng ngày.

☑ Thông tin bạn cần biết

Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi

Tuổi tối đa kết thúc thời hạn của sản phẩm bổ trợ: 70 tuổi

☑ Quyền lợi sản phẩm FWD bảo hiểm tai nạn

➡️ Bảo vệ trọn vẹn hơn trước những rủi ro tai nạn

➡️ Bảo vệ lên đến 300% STBH cho rủi ro tử vong

➡️ Nhân đôi bảo vệ vì gia đình thân yêu

FWD sẽ chi trả gấp đôi quyền lợi tử vong trường hợp Người được bảo hiểm và vợ/chồng tử vong do cùng 1 tai nạn, gia tăng hỗ trợ tài chính cho con và những thành viên còn lại trong gia đình.

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản & chi tiết

Trong thời gian Sản phẩm bổ trợ này đang còn hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm bị Tổn thương hoặc tử vong do Tai nạn. Công ty sẽ chi trả tỷ lệ phần trăm (%) Số tiền bảo hiểm theo Bảng chi tiết quyền lợi bảo hiểm sau khi trừ đi (các) khoản nợ, nếu có.

Bảng chi tiết quyền lợi bảo hiểm tai nạn FWD

gói bảo hiểm tai nạn FWD

gói bảo hiểm tai nạn FWD

☑ Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm

Trong thời gian Sản phẩm bổ trợ này đang còn hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm và vợ hoặc chồng của Người được bảo hiểm đều tử vong do cùng 1 Tai nạn. Công ty sẽ chi trả gấp đôi quyền lợi tử vong thuộc nhóm F đã được Công ty chấp thuận chi trả theo Điều 1.1 của Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bổ này.

☑ Các quyền lợi tại Điều 1.1 và Điều 1.2 như trên sẽ được chi trả với các điều kiện sau:

➡️ Trường hợp Tổn thương do Tai nạn (bao gồm nhóm A, B, C, D và E theo Điều 1.1):

◼️ Nếu cùng 1 Tai nạn gây ra nhiều Tổn thương khác nhau, Công ty sẽ chi trả quyền lợi cho tất cả các Tổn thương theo quy định tại Bảng chi tiết quyền lợi bảo hiểm.

 sản phẩm bảo hiểm tai nạn fwd 

◼️ Nếu 1 Tai nạn gây ra 1 Tổn thương thì tổng quyền lợi chi trả không vượt quá tỷ lệ % Số tiền bảo hiểm chi trả trong trường hợp có trải qua Phẫu thuật.

◼️ Trong mọi trường hợp, tổng quyền lợi tối đa chi trả cho các trường hợp Tổn thương là 100% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bổ trợ này

➡️ Trường hợp Tử vong do tai nạn:

Quyền lợi tử vong thuộc nhóm F sẽ trừ đi các quyền lợi đã được chi trả trước đó cho các trường hợp Tổn thương do Tai nạn, nếu có. Trước khi:

◼️ Chi trả cho quyền lợi bảo hiểm cơ bản theo Điều 1.1; hoặc

◼️ Nhân đôi để chi trả cho quyền lợi bảo hiểm tăng thêm theo Điều 1.2.

Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ chỉ chi trả quyền lợi tử vong do Tai nạn thuộc nhóm F tại Điều 1.1 hoặc quyền lợi bảo hiểm tăng thêm tại Điều 1.2.

Các trường hợp loại trừ gói sản phẩm FWD bảo hiểm tai nạn

Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm của Sản phẩm bổ trợ này nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

Hành vi cố ý vi phạm pháp luật của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm. Trong trường hợp có hơn một Người thụ hưởng, và một hoặc một số người trong số đó gây ra Hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm. Công ty vẫn trả quyền lợi bảo hiểm tai nạn FWD cho những Người thụ hưởng khác theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà những Người thụ hưởng đó được hưởng trong Hợp đồng bảo hiểm;

gói bảo hiểm tai nạn fwd

Các sự kiện gây tổn thất lớn bao gồm chiến tranh (dù có tuyên bố hay không tuyên bố), xâm lược, các hoạt động khủng bố, nổi loạn, bạo loạn, bạo động, cách mạng, nội chiến hoặc bất kỳ hành động hiếu chiến nào; phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ.

Phí bảo hiểm tai nạn FWD

Để duy trì hiệu lực của Sản phẩm bổ trợ này, Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ đóng đủ Phí bảo hiểm cho Sản phẩm bổ trợ này vào hoặc trước các ngày đến hạn đóng phí, cho dù có nhận được thông báo đóng phí FWD CARE bảo hiểm tai nạn của Công ty hay không. Ngày đến hạn đóng phí được xác định dựa trên định kỳ đóng phí FWD CARE bảo hiểm tai nạn. Tính từ Ngày hiệu lực của Sản phẩm bổ trợ này. Bên mua FWD bảo hiểm tai nạn có thể yêu cầu thay đổi định kỳ đóng phí vào những Ngày kỷ niệm năm hợp đồng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Sản phẩm bổ trợ này sẽ có cùng định kỳ đóng phí với Hợp đồng bảo hiểm.

sản phẩm fwd care bảo hiểm tai nạn

Phí bảo hiểm cho Sản phẩm bổ trợ FWD CARE bảo hiểm tai nạn này. Sẽ được thể hiện trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Thư xác nhận điều chỉnh hợp đồng gần nhất, nếu có.

Công ty có quyền điều chỉnh mức Phí sản phẩm bảo hiểm tai nạn FWD trong thời gian Sản phẩm bổ trợ này đang có hiệu lực sau khi nhận được chấp thuận của Bộ Tài chính. Tuy nhiên mức Phí bảo hiểm mới chỉ được áp dụng kể từ Ngày kỷ niệm năm hợp đồng kế tiếp. Và Công ty sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên mua bảo hiểm 60 ngày trước ngày áp dụng Phí bảo hiểm mới. Trong trường hợp Sản phẩm bổ trợ này được khôi phục, mức Phí bảo hiểm tai nạn FWD tại thời điểm khôi phục hiệu lực sẽ được Công ty áp dụng.

Thông tin chi tiết gói sản phẩm bảo hiểm tai nạn FWD

⏹ Quyền lợi tử vong sẽ trừ đi các quyền lợi đã được chi trả trước đó.

Quy tắc và Điều khoản FWD CARE Bảo hiểm tai nạn

Rate this post
error: Protected